Częściowe odrzucenie spadku

Częściowe odrzucenie spadku

Artykuł miesiąca

W polskim prawie spadkowym obowiązuje zasada niepodzielności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Oznacza to, że oświadczenie spadkobiercy dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku odnosi się do:

  • całości masy spadkowej; lub
  • całości przysługującego mu udziału w spadku.

Dopuszczalne są jednak pewne wyjątki od tej zasady, a dotyczą one:

  1. przyrostu,
  2. zbiegu tytułów powołania do dziedziczenia (zarówno testamentowe, jak i ustawowe)

Poza wyżej wskazanymi wyjątkami, oświadczenie o częściowym odrzuceniu spadku będzie nieskuteczne.

Częściowe odrzucenie spadku w przypadku przyrostu

 

W przypadku przyrostu, spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział spadkowy przysługujący mu z tytułu dziedziczenia testamentowego.

W tym miejscu warto wyjaśnić, co w prawie spadkowym oznacza termin „przyrost”. Instytucja przyrostu jest możliwa przy dziedziczeniu testamentowym kiedy jeden z powołanych spadkobierców nie chce lub nie może otrzymać przypadającego mu udziału. Może on wtedy przypaść pozostałym spadkobiercom, o ile spadkodawca nie wyraził wcześniej odmiennej woli.

Niemożliwa jest jednak konstrukcja odwrotna – nie można przyjąć udziału spadkowego przypadającego z tytułu przyrostu, a odrzucić udziału spadkowego przypadającego z tytułu dziedziczenia testamentowego.

Częściowe odrzucenie spadku w przypadku zbiegu sposobów powołania

W przypadku zbiegu tytułów powołania do dziedziczenia (zarówno dziedziczenie ustawowe, jak i testamentowe) – spadkobierca może odrzucić spadek przypadający mu z testamentu, a przyjąć spadek przypadający mu z mocy ustawy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments