Pokrzywdzenie wierzycieli przez odrzucenie spadku

Pokrzywdzenie wierzycieli przez odrzucenie spadku

Artykuł miesiąca

W pewnych sytuacjach może okazać się, że odrzucenie spadku przez spadkobiercę doprowadzi do pokrzywdzenia jego wierzycieli.

Sytuacja ta została przewidziana w art. 1024 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, wierzyciel spadkobiercy może wystąpić z żądaniem o uznanie oświadczenia odrzucającego spadek za bezskuteczne, jeśli jego wierzytelność istniała (niekoniecznie była wymagalna) w chwili odrzucenia spadku.

Co istotne, to na wierzycielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że w skutek odrzucenia spadku spadkobierca stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, aniżeli był przed złożeniem oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Uznania żądania o odrzuceniu spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu 6 miesięcy od chwili dowiedzenia się o odrzuceniu spadku, nie później jednak niż przed upływem 3 lat od odrzucenia spadku.

Orzeczenie sądu o uznaniu odrzucenia spadku za bezskuteczne w stosunku do pokrzywdzonego wierzyciela nie wzrusza porządku dziedziczenia. Odrzucający spadek nadal będzie traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku, uznanie odrzucenia spadku za bezskuteczne będzie jednak uprawniało wierzyciela do zaspokojenia się z przedmiotów należących do spadku, które przypadłyby odrzucającemu spadek.

Wierzyciel, który posiada orzeczenie sądu o uznaniu bezskuteczności odrzucenia spadku względem niego ma pierwszeństwo w zaspokojeniu się z przedmiotów należących do spadku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments